Tuletõkkeuksed

  Terassileuksed tulekindlusega    

 Tulekindlusega terassileuksi kasutatakse peamiselt tulemüüris, keldrikorruse eraldamiseks pealmaakorrusest, katlaruumis, elektrikilbiruumis, aga ka muude tuletõkkesektsioonide eraldamiseks. Tulekindluse vajadus ja klass määratakse projektis: „E klassi" ehk tule levikut takistavaid tooteid kasutatakse peamiselt juhul, kui uks ei asu evakuatsioonitee vahetus läheduses.

       Mexin Baltic OÜ pakub E30 ja E60 tooteid (number tähise järel näitab minuteid). „EI klassi" tuletõkke avatäited tagavad lisaks tule leviku tõkestamisele ka tulekahju korral tekkiva soojuskiirguse tõkestamise.

       Mexin Baltic OÜ pakub EI30, EI45 ja EI60, vajadusel saame pakkuda ka suurema tuletõkke klassiga tooteid. Teile vajaliku toote valikul saame ka meie nõu anda, tuginedes infole vastavatest normidest ja varasematest kogemustest, kuid siiski on soovitatav ukse tuletõkeklassi vajadus lasta määrata projekteerijal või piirkonna Päästeameti inspektoril, kes hindab kõiki võimalikke riske iga hoone puhul eraldi, samuti määrab evakuatsiooniteed. Evakuatsiooniteed määravad ära uste avanemise suunad ning lukustuse nõuded, nimelt milliseid uksi peab saama ohu korral avada iga hoones viibiv inimene.

       Selleks on võimalik kasutada lukustuse puhul võti/väändenupp versioonist kuni paanikapoomide ja tulekahju signalisatsiooni rakendumisel elektriliselt avanevate lukustuse süsteemideni. Tihti on kaunis keerukas ühendada nõuded hoonest evakueerumisele ja turvalisus mittesoovitud sissetungijate puhuks. Üldiselt asuvad tuletõkkesektsioone eraldavad avatäited hoone siseselt, kuid mõnedel puhkudel nähakse need ette ka välispiirdesse.

      Tulekindlusega terassileuksed valmistatakse 1,25 mm külmvalts teraslehest, viimistletakse pulbervärviga. Välisuksed tsinkkrunditakse värvimise eelselt. Seinaava keskele paigaldatav või seinaava avanemise poolsele servale paigaldatav leng (link 65 leng) on painutatud teraslehest ja täidetud isolatsioonimaterjaliga.   Ukselehe üldine paksus 53 mm (E klass) ja 65 mm (EI klass), lengi paksus 100 mm, lävepakuga või -pakuta.   

          Kõikidele ustele on võimalik lisada klaasiava. Lukustus vastavalt ukse otstarbele ja tellija soovile.