Paigaldusjuhend

Paigaldus
Enne paigaldamist hoia uksi 48 tundi samas ruumis pakituna horisontaalsel pinnal
(vajalik ukse ja ruumi niiskuse võrdsustamiseks ja korrektseks paigalduseks)


1. Alusta paigaldust, eemaldades tootelt pakend.
2. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on piisava suurusega, s.o. 15-40 mm suurem lengi gabariitmõõtudest. ajadusel vii avamõõt sobivasse suurusesse.
3. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel korrigeeri ava.
4. Koosta ukseleng (vajadusel lõika rõhtleng lühemaks), kruvides või naelutades rõhtleng ja lävepakk kokku püstlengidega nii, et ukseleng oleks soovitud käelisusega. Puuri ette kruviaugud!
5. Fikseeri leng kiiludega täisnurksena vertikaalasendisse nii, et kiilud asetseksid kruviaukude juures, sellega välistatakse lengi läbipaindumine. NB! Uksed on mõeldud asetamiseks lõpliku põrandakatte peale. Jälgi, et lävepakualune pind oleks sile ja loodis. Vajadusel toesta lävepakualune tühimik kiilude või puitklotsidega, vältimaks tema hilisemat läbipaindumist pealeastumisel.
6. Märgi montaažiavade asukohad seinal, puuri tüübliavad ja paigalda tüüblid. Puitkonstruktsiooni külge võib lengi fikseerida kiiludega ja kinnitada kohe kruvidega.

7. Aseta leng avasse ja fikseeri kiiludega täisnurksena vertikaalasendisse.
8. Fikseeri leng kruvidega seinaavasse, alustades hingedepoolsest püstlengist, jälgides küljepuude vertikaalsust pika loodiga ning mõõtes üle lengi diagonaalid. Diagonaalid peavad olema ühepikkused.
 9.Tõsta uks hingedele ja kontrolli, et suletud ukse pilu lengide ja ukse vahel oleks ühtlane. Ukse ja lengi servad peavad jooksma  paralleelselt. Uks peab avanema ja sulguma kergelt. Reguleeri seda kiiludega. Tuuleriivi käelisuse muutmiseks tõmba tangide abil tuuleriivi keel väljapoole, kuni teda on võimalik 180 kraadi pöörata.
10. Seina ja lengi vahelise vahemiku täitmiseks kasuta sobivat tihendusmaterjali, kuid ole ettevaatlik, et mitte väänata lengi.
11. Tähtis on, et lengi ja seina vahele ei jääks niiskust. Ära paigalda ust märja või niiske seina vastu!
Hooldus
1. Kontrolli regulaarselt luku, hingede ja käepideme kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pinguta kruvid.
2. Puhasta värvitud või lakitud ukse pinda pehme lapiga, kasutades vajadusel üldpuhastusvahendit ettenähtud vahekorras veega.
3. Õlita vähemalt kord aastas hingi, lukustuskeelt ning tuuleriivi.
4. Ukse paigaldamisel niisketesse ruumidesse (vannituba, tualett jne) värvida ukse ülemine ja alumine serv veekindla värviga.