Kasutus ja hooldus
 
Kasutus-ja hooldusjuhendid

Uste MEXIN BALTIC korrektse ja pikaajalise töötamise eelduseks on professionaalne komplekteerimine ja paigaldus. Palume järgida MEXIN BALTIC soovitusi. Tehas ei vastuta rikete eest, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.

Üldist

1. Kõikidele MEXIN BALTIC-i poolt tarnitud ustetoodetele on 2 aastane garantii. Garantii kehtib alates toote ostmise päevast. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud dokument.

2. Kõik garantiiajal jooksul ilmnenud töötamisvigadega ustetooted vahetatakse välja või parandatakse tehase kulul.

Juhend

1. Uste eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku/uks kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud vahendeid kasutades. Võtit ja väändenuppu tuleb pöörata õiges suunas.

2. Garantii korras ei kuulu väljavahetamisele tooted, mille rike on põhjustatud ebakorrektsest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.

3. Lisavõtmed tuleb alati valmistada luku valmistajatehase originaaltoorikutest, järgides tehase poolt kehtestatud täpsusnõudeid. Mingi teise tooriku või lubatust suurema tolerantsiga võtme kasutamisest põhjustatud lukusüdamiku ebanormaalselt kiirem kulumine ei kuulu garantii alla. Samuti ei kuulu garantiikorras väljavahetamisele/ parandamisele lukusüdamikud, mille mittetöötamine on tingitud ebapiisavast või valest hooldusest (nt. tolmust, mustusest tingitud südamiku kinnikiilumine, vms.).

4. Lisaks luku/ukse ja selle osade hooldusele tuleb korrapäraselt kontrollida ka ukse tööd. Uks peab raami sisse mahtuma sujuvalt, ei tohi olla liiga tihedalt vastu raami surutud ega ära vajuda (vajadusel reguleerige uksehingi või vasturaua asendit). Uksesulgur peab olema korralikult reguleeritud ega tohi ust liiga suure jõuga kinni tõmmata.

5. Lukukeel ei tohi lukustatud asendis mingil juhul toetuda vasturaua peale, eriti konkskeelega lukkudel. Seda nõuet on soovitav kontrollida regulaarselt, sest uksed kipuvad aja jooksul vajuma. Lukukeel ei tohi lukustamisel/avamisel hõõruda vastu vasturauda, vaid peab liikuma sama takistamatult kui lahtise ukse korral.

6. Raskendatud tingimustes, s.o. tiheda kasutuse korral (rohkem kui 200 avamist päevas), ebakorrektse avamise/sulgemise võimalusel (uste lohakas kinnilöömine, jms.), suurendatud korrosiooniohuga või keemiliselt aktiivses keskkonnas ning muudes raskendatud tingimustes tuleb kasutada kõrgendatud vastupidavusega ja soovitavalt ka roostevabast terasest.

7. Keemiliselt aktiivses või kõrgendatud korrosiooniohuga keskkonnas tuleb kasutada lisaks eelnimetatutele ka roostevabast terasest lukutarvikuid (südamikukatteid, ukselinke).

8. Raskematel(s.o. üle 100 kg) ja/või tiheda kasutusega ustel tuleb kasutada lisavedruga ukselinke. Viimaseid võib kasutama ka sulguritega ustel.

9. Garantii alla ei kuulu toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta luku tööd, nagu näiteks pinnakatete kriimustused või kulumine (v.a. tootmisetehnoloogilisest põhjustest tingitud pinnakatte kahjustused).

10. Lukutoodete valikul tuleb arvestada, et tume oksiid, läikiv ning matt messing on dekoratiivsed pinnakatted, mis on mõeldud kasutamiseks valdavalt kuivades tingimustes ego ole sobilikud korrosiivsesse keskkonda. Läikiv ja matt kroom ning roostevaba teras on vastupidavad nii välis- kui sisetingimustes.

11. Lukuosade iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse.

12. Erimeelsuste korral on ostjal õigus nõuda ekspertiisi. Ekspertiisi teostamise ajaks ei ole maaletooja kohustatud andma tasuta asendustoodet, selle peaks klient omale ise ostma. Juhul kui ekspertiis tuvastab, et toode kuulub garantiikorras väljavahetamisele, kompenseeritakse kliendile asendustoode. Ekspertiisi saadetud tooteid ei tagastata.

Lukusüdamiku hooldus

1. Lukusüdamikku tuleb puhastada ja õlitada vähemalt kaks kord aastas, tiheda kasutamise ja agressiivse või tolmuse keskkonna korral kord kuus.

2. Lukusüdamiku puhastamiseks tuleb kasutada puhastusvahendit ASSA Lock Cleaner ja õlitamiseks ASSA lukuõli Lock Spray. Teised puhastus- või määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii kaotab kehtivuse.

3. Puhastamise/õlitamise protseduur:

a. Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal puhastusvahendit Lock Cleaner. (Piisaval hulgal: nii et vahendit südamikust veidi ka välja voolab).

b. Torgake võti lukusüdamikku, ning tõmmake välja. NB! Võtit ei tohi mingil juhul südamikus keerata - nii ajate mustuse südamikus laiali ning südamik võib kinni kiiluda. Puhastage võti.

c. Korrake protseduuri seni, kuni mustust võtme külge enam ei jää.

d. Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal ASSA lukuõli Lock Spray. Korrake võtmega 1-2 korda puhastusliigutust ning seejärel keerake võtit südamikus (a'la lukku kinni/lahti keerates).

e. Peale puhastusvahendiga puhastamist tuleb kindlasti kasutada lukuõli, kuna puhastushahend on keemiliselt aktiivse toimega.

4. Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu, jms. eest.

5. Kunagi ärge värvige lukusüdamikku.

Lukuraami hooldus

6. Luku- ja lingikeelt tuleb määrida külgedelt ASSA lukurasvaga vähemalt kaks korda aastas, tiheda kasutamise korral ja korrosiooniohtlikus keskkonnas aga sagedamini.

7. Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid.

8. Kunagi ärge värvige üle lukuraami ega teisi lukuosi.

9. Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukuraami liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.

Ukselinkide, katete hooldus

10. Ukselinkide, dekoratiivsete katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, samuti kriimustavaid või muid mehaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusl võib linkide ja katete puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud tolmulapppi.

11.Vähemalt kord aastas tuleb käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada ASSA lukuõliga või määrida lukurasvaga (paar tilka õli ukselingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).

Garantii piirangud

- Uks peab olema komplekteeritud, paigaldatud, kasutatud ja hooldatud vastavalt MEXIN BALTIC instruktsioonidele, mis on ka ära toodud käesolevas garantiiraamatus. Nende instruktsioonide mittetäitmisel kaotab garantii kehtivuse.

- Garantii ei hõlma rikkeid, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.

- Garantii ei hõlma samuti rikkeid, mis on põhjustatud mehaanilisest kahjustamisest, lõhkumisest, hoolimatusest, ettenägematutest asjaoludest (nagu tulekahju, jms.).

- Garantii alla ei kuulu ka toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta luku tööd, nagu näiteks pinnakatete kriimustused või kulumine.

- Ilma nõuetekohaselt vormistatud ostutšekita ja täidetud garantiiraamatuta garantii ei kehti.

 
Hooldus ja remont
Sageli inimesed unustavad, et ka uksed ja lukud vajavad regulaarset hooldust, et toimida sujuvalt pika aja vältel. Eriti oluline on see intensiivse kasutusega kohtades. Et klient ei peaks sellega oma pead vaevama ja tunneks meie toodetest vaid rõõmu, pakume ka hoolduse osas terviklikku omapoolset lahendust. Selleks soovitame sõlmida hooldusleping, mille alusel OÜ MEXIN BALTIC  ise teie kasutuses olevate toodete käekäigul silma peal hoiab ja probleeme ennetada püüab.
Kuidas lukkude tööiga pikendada
Selleks, et parandada südamike tööd ja suurendada vastupidavust, tuleks kasutada spetsiaalseid lukusüdamike jaoks mõeldud hooldusvahendeid. Korteriuste lukke on soovitatav õlitada vähemalt kord aastas, tiheda kasutusega ukselukke (nt. maja uksed, kontoriuksed, eriti aga korrusmajade välisuksed,jms) tuleks õlitadakord kuus.
Väga tihti tõrguvad lukusüdamikud töötamast just seetõttu, et neisse on kogunenud tolm ja sodi. Seetõttu on lukusüdamiku vastupidavuse seisukohalt hooldus hädavajalik.
Assa pakub lukusüdamike hoolduseks lukuõli ning puhastus- ja sulatusvahendit.

Puhastus- ja sulatusvahend
on tänuväärt abivahend nii suvel kui talvel, sobib lukusüdamike puhastamiseks ja jää sulatamiseks.
* Eemaldab kiiresti tolmu ja mustuse
* Sulatab jää
Puhastamiseks tuleb vahendit pritsida südamiku sisse nii, et see sealt välja voolama hakkab, seejärel torgata võti südamikku ja kohe ka eemaldada, võti puhastada. Protseduuri tuleks korrata seni, kuni võtme külge mustust enam ei teki. NB! Puhastuse käigus ei tohiks võtit südamikus pöörata. Südamiku korrektse töö tagamiseks pärast protseduuri lõpetamist peab südamikku õlitama Assa lukuõliga.

Lukuõli
on mõeldud igat tüüpi lukusüdamike õlitamiseks ja puhastamiseks.
*Efektiivne: ühekordne kasutamine annab kiire tulemuse
*Ei seo mustust ega tolmu
*Külmumiskindel
*Veekindel
Enne kasutamist loksutada.
Kui te pole eelnevalt südamikku  puhastusvahendiga puhastanud, siis tuleb vahendit pritsida südamiku sisse, seejärel, sarnaselt puhastamisega, torgata võti südamikku ja kohe ka eemaldada, võti puhastada. Protseduuri korrata nii kaua kui võtme külge enam mustust ei jää,alles siis võib võtit südamikus pöörata.