Наружные двери
Внутренние двери
Металлические двери
Гаражные ворота
Шкафы-купе
Мебель
Дверные навесы
Теплицы
Домофоны
Полезно знать
Рассылка

Гарантия

 

Garantiitingimused UKSED+ poolt müüdavatele ustele.

Mexin Baltic OÜ annab oma toodetele kaheaastase garantii.

Garantiiaja kehtivus algab toote üleandmise hetkest ostjale (projektimüügi korral tööde üleandmis-vastuvõtmise aktile allakirjutamisest).

Garantii kehtivuse eelduseks on toodete paigaldus- ja hooldusjuhenditest kinnipidamine.

Juhendid on toodetega kaasas ja saadaval tootja kodulehel http://www.mexin.ee 

Palume puuduste leidmiseks tooted üle vaadata enne paigaldamist!

Garantii alla kuuluvad:

 • toote viimistlus ja viimistlusmaterjalid

 • toote konstruktsiooni materjalid

 • toote kujukindlus. Pikikaardumine on lubatud 2 mm ühe meetri kohta. Diagonaalide vahe on lubatud 2 mm

 • tehase poolt paigaldatud furnituur

 • paigaldusvead, kui paigaldus on teostatud Mexin Baltic OÜ poolt

 • transpordil tekkinud vigastused, mis on tekkinud enne kliendile üleandmist ja on fikseeritud kauba vastuvõtmisel.

Garantii alla ei kuulu:

 • toodete vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustused

 • toote ja selle oluliste sõlmede (lukud, lävepakud, hinged) loomulikust kulumisest tekkinud kahjustused ning ekspluatatsiooni käigus vajalikud reguleerimised

 • tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed jne)

 • transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, tahm, värvi- ja pahtlipritsmed jne)

 • toode, mida on mingil moel muudetud (hööveldatud, puuritud, saetud, freesitud, värvitud jne)

 • kliendi poolt lisatud furnituuri põhjustatud vead

 • toode, mis on paigaldatud tootele mittesobivatesse tingimustesse (liigniiskus, temperatuuride erinevus jne)

 • paigaldusvead, kui paigaldus ei ole teostatud Mexin Baltic OÜ poolt

 • defektid, mis on tekkinud reguleerimata toote kasutamisest.

 • materjalide loomulik eripära (nt puusüü erinevus)

 • peale tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutmisest tingitud toodete mittesobivus

 • hoone vajumisest tekkinud vead

 • klaaspaketi välimistele pindadele tekkiv kondensvesi

 • klaasi termiline purunemine

 • välisuksed, mida ei kaitse varikatus ukse kohal või uksed ei asu nišis.

 • tumedat tooni värvide korral värvkatte pleekimine päikese toimel ja vaigu eraldumine puidust

 • tooted, mille eest pole tasutud 100%

Kui toode ei vasta nõuetele, võib ostja nõuda tootjalt toote parandamist või hinna alandamist. Samuti võib ostja nõuda toote asendamist, kui sellega ei põhjustata tootjale ebamõistlikke kulusid või  ebamugavusi, arvestades muu hulgas toote väärtust ja mittevastavuse olulisust

Kui selgub, et puudus ei kuulu garantii alla, võib Mexin Baltic OÜ esitada arve tehtud kulude katteks järgmiste tariifide alusel:

 • Reklamatsiooni käsitlemise kulud - 32 EUR

 • Järelmüügijuhi väljasõit - 0,45 EUR/km

 • Tööajakulu objektil - 12,75 EUR/h